Autodesk 3DS Max

Autodesk 3DS MAX plan kursa

 • Uvod, pregled UI (New, Reset, Open, Save, Import, Export)  
 • Definisanje osnovnih pojmova, snalaženje u virtuelnom prostoru, postavljanje objekata u centar Max koordinatnog sistema.
 • 2D Osnove crtanja u Max- u, upotreba Bezier alata, Fillet, Chamfer, edit spline modifikator .
 • Dobijanje 3D objekata izvlačenjem poprečnog presjeka po pravoj i krivoj liniji. Upotreba Extrude, Bevel, Lathe, Sweep modifikatora, dobijanje 3D teksta.
 • Dobijanje približnog oblika objekata upotrebom Bool – ovih operacija, upotreba Boolean i Proboolean Compound objekata.
 • Edit Poly modifikator i primjeri modelovanja upotrebom ovog modifikatora. 
 • Materijali, osnovne opcije u Materijal Editoru, biblioteka template – a i biblioteka gotovih materijala. Pravljenje materijala od “nule”. Pravljenje često korištenih materijala kao što su: voda, staklo, metali, kamen itd.
 • Materijali napredne opcije, Mapiranje i osnove UV
 • Svjetla – osnovni principi, vrste svjetala i njihova namjena i mogućnosti, photometric svjetla i njihova primjena, standard svjetala i njihova primjena.
 • Indirektno osvetljenje, Global illumination, Final gathering, dnevno osvetljenje: Daylight i Sunlight
 • Kamere, osnovni tipovi kamere i primjena, sočivo “riblje oko” i primjena, telefoto sočivo i primjena, “Field of view” efekat
 • Osnove animacije, osnovni principi animiranja u 3Ds Max – u, tween, standardi koji su u upotrebi i vrste animacije, Walkthru animacija i turntable animacija, upotreba path constraint i position – constraint – a.
 • Renderovanje – osnove, Mental Ray renderer podešavanja, podešavanja za renderovanje statičnog rendera, podešavanja za renderovanje animacije.
 • Osnove kompozitinga, sredjivanje rendera u Photoshop – u, osnove pripreme za štampu.

Trajanje kursa je 60 sati produktivne nastave.

Cijena kursa je 450KM - PROMOTIVNO, a plaćanje se vrši na tri/četiri rate.

pogledano 4638 puta

Medij

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top