Regionalni trodnevni sastanak kancelarija Crvenog krsta/križa Sjeveroistočne Bosne

Regionalni trodnevni sastanak kancelarija Crvenog krsta/križa Sjeveroistočne Bosne održan je u Erazmo Centru u saradnji sa kancelarijom Crvenog krsta/križa Švajcarske u Bosni i Hercegovini.  Erazmo Centar – Biznis & Edukacija po prvi put je na jednoj manifestaciji ove vrste pružao usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja sa njemačkog jezika. Takođe, profesori njemačkog jezika angažovani u Erazmo Centru kao predavači preveli su s njemačkog jezika i priručnik o nenasilnoj komunikaciji Chili Stark imKonflikt, koji je na ovom sastanku prezentovan.

pogledano 1411 puta

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top