AutoCAD

AutoCad je najkorišteniji program u mašinstvu, arhitekturi, građevini, elektrotehnici, dakle svim granama tehnike. Nezaobilazan u svakom projektovanju, dizajniranju i modeliranju sistema u ravni, zatim 2D i 3D tehnici. AutoCad vam pruža mogućnosti da za dva do tri mjeseca savladate ovaj program i počnete samostalno projektovati, omogućite sebi zaposlenje ili povećate svoju konkurentnost na tržištu rada.

Kurs koji nudimo objedinjuje osnovni i napredni nivo, tako da će polaznici uspješno savladati:

  • Napredne naredbe za crtanje u ravni,
  • Crtanje složenog radioničkog crteža i sklopni crtež,
  • Krerati klasične i dinamičke blokove,
  • Savladati tehniku 2 D modeliranja sistema,
  • Kreirati žičane i pločaste modele,
  • Uspostaviti dinamičke veze sa drugim crtežima,
  • Dizajnirati osnovu složenog 3 D modela,
  • Samostalno izrađivati tehničku dokumentaciju u programu AutoCad.

 

Trajanje kursa je 40 sati produktivne nastave.

Cijena kursa je 240 KM - PROMOTIVNO, a plaćanje se vrši na tri rate.

pogledano 760 puta

Kontakt informacije

Gdje se nalazimo

Top